top of page

Teknisk forvaltning

DELTA Eiendomsdrift leverer tekniske forvaltnings- og driftstjenester for alle typer eiendommer. Våre kunder varierer fra enkeltstående bygg og små sameier til store eiendomsbesittere. Felles for alle er at enhver kunde er like viktig og vi skal levere med stolthet uansett størrelse og omfang!

Sikkerhet først!

Med vår erfaring fra planlegging, bygging og drift av alle typer eiendom kan våre kunder være trygge på at vi ivaretar internkontrollforskriften. Spesielt viktig er brannvernledelse og øvrige helse-, miljø- og sikkerhetstiltak.

2

Serviceavtaler og kontroller

For at eiendommens verdier skal bevares og fungere som planlagt må den driftes og vedlikeholdes fortløpende. Vi kartlegger behovet, etablerer og følger opp nødvendige service- og driftsavtaler og kontroller pålagt tilsyn.

3

Kostnadsstyring

God planlegging av forvaltning og drift gir forutsigbare kostnader, og vi utarbeider vedlikeholdsplaner for våre kunder for effektiv kostnadsstyring av drift og vedlikeholdsbehovet. Vi gjennomfører også utarbeidelse av tilstandsvurdering for eiendommen som grunnlag for vedlikeholdsplanen.

4

Digital drift

DELTA kan benytte deres eksiterende FDV-, SD- og EOS-system. Hvis dere ikke har eget system for FDV benytter vi FDVweb for våre kunder.

Vi bistår også våre kunder med installering og implementering av digitale systemer for effektivisering av forvaltning og drift av deres eiendom.

Kontakt oss

Kontakt oss for en uforpliktende prat om ditt prosjekt

Takk for at du kontaktet oss!
bottom of page