top of page

Spørsmål

og svar

Her kan dere finne svar på mange av de vanligste spørsmålene som våre kunder lurer på.

Trykk på søkesymbolet for å skrive inn ditt spørsmål, eller velg et spørsmål i listen for å se svaret.

Savner du et spørsmål (og svar)? - send oss en e-post

 • Hva er FDVU?
  Det korte svaret er: Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling Det lange svaret er: FDVU er samlebegrepet for alle oppgaver og aktiviteter som må gjennomføres for å forvalte eiendommen og dens brukere/beboere, det daglige driftsansvar for å overholde lover, regler og forskrifter til dokumentasjon, tilsyn og HMS, vedlikeholdsarbeidet for å ivareta eiendommen og utviklingsarbeidet for å oppgradere eller tilføre nye verdier.
 • Hvilke FDVU-tjenester tilbyr DELTA?
  Det korte svaret er: Alle tjenester dere kan trenge Det lange svaret er: Vi påtar oss tjenester for ivaretagelse av pålagte lover, regler og forskrifter for deres eiendom, og om ønskelig kan vi bistå med planlegging, budsjettering og gjennomføring av vedlikeholdsarbeidet for deres eiendom. Les mer om våre tjenester her -> Våre tjenester
 • Hva er internkontroll?
  Det korte svaret er: Internkontroll er systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Det lange svaret er: Internkontroll er at arbeid man gjør for å bedre bomiljøet, sikre beboerne og sørge for at uhell ikke skjer må gjøres systematisk og dokumenteres som en del av den forskriftsmessig (lovpålagt) internkontrollen alle virksomheter må utføre. Du kan lese forskriften hos Arbeidstilsynet -> Internkontrollforskriften
 • Hvem må ha internkontroll?
  Det korte svaret er: Alle virksomheter, slik som sameier, andels- og borettslag, skal ha internkontroll. Det lange svaret er: Alle som betenges som virksomhet (med enkelte særskilte unntak) skal ha internkontroll. Etter en lovpresisering i 2017 ble det gjort klart at sameier, andels- og borettslag betegnes som "virksomhet" og er pliktig å ha interkontrollsystem på lik linje med andre virksomheter
bottom of page